Zahrada v zimě

17. 1. 2022

V naší školní zahradě se stále něco děje. Projekt zaměřený na rekonstrukci zahrady nazvaný „Přístav odpočinku, her i poznání“ se v průběhu prosince a ledna posunul o kousek dále.

Naši žáci se také aktivně zapojují do spolupráce při tvoření zahrady spolu se zahradníky.  Jelikož bylo příhodné počasí, nadešla vhodná doba pro zasazení pěti set cibulek jarních rostlin. Děti se převlékly do pracovního oblečení a vyrazily na zahradu. Paní zahradnice je nejprve poučila o sázení cibulek do vyhloubených jamek, což šlo dětem velice rychle. Nakonec bylo potřeba cibulky zahrnout vrstvou hlíny a urovnat. Práce šla dětem od ruky a už teď se těší na jaro, kdy začnou pozorovat výsledky společné práce.

zahrada

ZŠ Větřkovice

17. 1. 2022

Ve čtvrtek 9. prosince se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vánoční hodiny angličtiny na Základní škole ve Větřkovicích. Paní ředitelka Grodová pro žáky připravila spoustu didaktických her zaměřených na procvičování slovní zásoby, čtení, poslechu i postřehu a orientace. V jazykové učebně měly děti možnost vystřídat několik stanovišť a zahrát si domino, trimino, kvadromino, přiřazovat obrázky k textu, složit obrázek pomocí číselné šifry, vyzkoušet kouzelnou tužku v knížce a poslechnout si výslovnost vybraných slov. Kromě těchto aktivit si žáci mohli vyrobit papírové vánoční přáníčko nebo slepit krychli s vánočními a zimními motivy. Na závěr naší návštěvy jsme si společně zahráli variantu hry „já mám, kdo má“ pro anglické číslovky. Děkujeme paní ředitelce za přípravu tohoto milého setkání.

zš větřkovice

Advent v MŠ

17. 1. 2022

Již v listopadu jsme začali s přípravou na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Učitelky se společně s dětmi pustily do tvoření výrobků určených k prodeji na tradičním vánočním trhu v Žimrovicích. Po zapálení první svíčky na adventním věnci jsme nejprve oslavili svátek svatého Mikuláše. Děti převlečené za čerty a anděly si zahrály různé hry a soutěže a v odpoledních hodinách se poté se svými rodiči přesunuly do základní školy, kde na ně již čekal Mikuláš se svými pomocníky.

V průběhu měsíce prosince jsme postupně zapalovali další svíčky, pekli jsme cukroví, napsali dopis Ježíškovi, povídali si o zvycích a tradicích. Nakonec jsme si ozdobili vánoční stromeček a netrpělivě čekali na kouzelný zvoneček. Nadílka byla bohatá! Radostně jsme zpívali vánoční koledy a těšili se z vánoční pohody.

Jako každý rok jsme ani letos nezapomněli na nadílku pro zvířátka. Zdobení stromečku a plnění krmelce už patří k vánočním tradicím naší školky a je spojena s hezkou předvánoční procházkou.

Krásný rok 2022 nejen zvířátkům, ale všem lidem, přejí děti a kolektiv MŠ Žimrovice!

advent mš

Mikuláš

17. 1. 2022

V pátek 3. prosince nás navštívila vzácná návštěva! Přišel Mikuláš s andělem a samozřejmě nesměli chybět čerti. Setkání se vzhledem k situaci uskutečnilo na školní zahradě.

Přišli také naši nejmenší z mateřské školy. Společně jsme si i s rodiči dětí zazpívali koledy a děti přednesly básničky. Protože k nám chodí jen samé hodné děti, Mikuláš je na závěr odměnil balíčkem sladkostí.

Děkujeme Šromovým dětem za velkou pomoc při této hezké akci a také Klubu rodičů za balíčky pro děti.

mikuláš

Abeceda peněz

17. 1. 2022

Po roce se opět naši žáci zúčastnili programu Abeceda peněz od České spořitelny. Tato akce je zaměřena na podporu finanční gramotnosti u dětí.

Mladší žáci se sešli v tělocvičně ADP, kde na ně čekala výuka finanční gramotnosti hravou formou. Vyzkoušeli si také den dospěláka, kdy museli řešit problémy, které běžně řeší jejich rodiče. Na závěr získali za svou práci nejen pokladničku, ale zejména načerpali nové vědomosti a zkušenosti s výdaji a příjmy domácnosti.

U starších žáků proběhl program interaktivní formou ve třídě.

Děkujeme za velmi povedenou akci a těšíme se na její další ročník.

abeceda peněz

Badatelé – listopad

17. 1. 2022

První badatelské odpoledne v měsíci jsme se zaměřili na fyzikální pohádky. Vyzkoušeli jsme si vyrobit Širokého z balónku, sody, octa a plastové lahve. Dále zvětšovací sklíčko od Bystrozrakého pomocí zavařovací sklenice a vody. A na závěr prince Bajaju, šplhajícího po skále pomocí provazu a plastového brčka.

Při druhé lekci jsme se vydali na Velikonoční ostrovy. Vyzkoušeli jsme si napodobit přesun obřích soch a seznámili se s pojmem těžiště. Dalo nám to velkou práci i s malou plastovou lahví, která představovala sochu. Proto jsme obdivovali skutečnou práci na ostrovech. Pomocí lan se to nakonec některým skupinkám podařilo. Důležitá byla především spolupráce.

Velkým lákadlem pro děti jsou bezesporu sopky. Na třetím badatelském setkání jsme si nejprve popovídali o nejznámějších světových sopkách, shlédli jsme zajímavá videa a poté jsme se pustili do vlastní výroby. Potřebovali jsme malou plastovou lahvičku, plastelínu, podložku, potravinářské barvivo, sodu, ocet a jar. Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli výrobu sopky chrlící lávu. Efekt byl ve skutečnosti opravdu velkolepý!

Poslední lekci jsme věnovali výrobě mýdla. Není to nic těžkého, ale přesto vystihnout poměr barvy a vůně dá velkou práci. Hmotu jsme nerozpouštěli v mikrovlnné troubě, ale pěkně v kastrůlku, aby si vaření mohly všechny děti vyzkoušet. Po zabalení do průhledného sáčku jsme měli připravený krásný dárek pro naše nejmilejší.

badatelé