Skřítek Podzimníček

21. 11. 2021

První měsíc nového školního roku, kdy se děti MŠ seznamovaly s novými kamarády, uběhl jako voda a byl tu říjen, čas „malíře“ podzimu, který si letos pohrál s opravdu nádhernými barvami. Počasí bylo příjemné, sluníčko ještě dost hřálo, a tak jsme se mohli často vydat do polí, luk a lesů, kde jsme pozorovali práci na poli, pouštěli draky a sbírali přírodniny. Hlavní postavou, která nás tímto obdobím provázela, byl skřítek Podzimníček.

Nejprve k nám do školky zavítalo Divadélko Beruška s pohádkou „Skřítek v podzimním lese“, ve které nám skřítek ukázal, jak poznat hodné kamarády. Poté jsme oslovili rodiče, aby společně s dětmi vytvořili podzimního skřítka. Výsledkem byla celá řada úžasných postav, ježků či jiných podzimních dekorací. Na oplátku si paní učitelky připravily pro děti a jejich rodiče „Cestu za pokladem podzimního skřítka“, na které děti plnily různé úkoly. Za jejich splnění získaly děti nápovědu do tajenky, která je zavedla k pokladu – k truhle plné dárků (truhlu s dárky připravili rodiče z našeho Klubu rodičů, za to jim velmi děkujeme).

V závěru měsíce jsme našemu skřítkovi vytvořili domeček. Aby se mu v něm dobře spalo, zazpívali jsme mu za světel lampiónů společně se žáky ZŠ Žimrovice ukolébavku a básní „Leze skřítek, leze v lese….“ se s ním rozloučili.
„Dobrou noc, Podzimníčku, a zase brzy na shledanou!“

skřítek