Stravování od 1.10.

1. 10. 2021

Vážení rodiče,
od 1. října 2021 je zaveden nový systém přihlašování a odhlašování jídel pro všechny strávníky školní jídelny. Obědy jsou všem strávníkům přihlašovány automaticky. Odhlašování obědů se provádí prostřednictvím systému iCanteen a je plně v kompetenci strávníků. Podrobné informace spolu s přihlašovacími údaji jste obdrželi e-mailem.

iCanteen