Rozloučení v MŠ

1. 8. 2021

Ve čtvrtek 24. června v odpoledních hodinách proběhlo na zahradě Mateřské školy v Žimrovicích slavnostní rozloučení s dětmi, které se po letních prázdninách chystají do základní školy. Rozloučení proběhlo v rámci pohodové rodinné atmosféry. Odcházející děti (holčičky) přednesly básničku, zazpívaly písničku. Paní učitelky je pasovaly na prvňáčky a předaly knížku, která jim bude snad připomínat krásný čas strávený v naší Mateřské škole.

Akce proběhla za přítomnosti rodičů a zaměstnanců MŠ. Pro děti byla připravena na zahradě stanoviště, kde plnily za doprovodu svých rodičů různé typy úkolů. Jelikož bylo opravdu velmi teplé počasí, mohly se děti občerstvit nanuky, pitím, které poskytl Klub rodičů, za což velmi děkujeme. Dále děkujeme rodičům za trpělivost, ochotu a snahu pomáhat svým dětem ve vzdělávání v tak nelehké době, která nás provází.

Letos nás opouští pět dětí předškolního věku. Tři se chystají do základní školy a dvě do přípravné třídy, kterou pro příští školní rok zřídila Základní škola v Hradci nad Moravicí za spolupráce s Mateřskou školou v Hradci nad Moravicí. Všem dětem přejeme hodně úspěchů na další cestě životem, kamarády jak se patří a tu nejlepší paní učitelku, která je bude místo nás provázet krásným světem poznávání.

mš rozloučení se školáky