Den dopravní výchovy

1. 8. 2021

O prázdninách čeká na děti spousta nástrah nejen na silnici při projížďkách na kole, ale i při hrách, proto je potřeba zopakovat zásady bezpečného chování dětí.

Ve čtvrtek 17. června proběhlo na školní zahradě dopravní dopoledne spolu se základy zdravovědy. Nejprve se děti sešly ve třídách, kde se snažily vyplnit test dopravní výchovy. Až na malé chybičky byly všechny děti v testu úspěšné. Poté na ně čekala jízda zručnosti ve školní zahradě zakončená obtížným přesunem kelímku s vodou. Děti jízdu zvládaly výborně. Na dalším stanovišti děti poznávaly dopravní prostředky a dopravní značky. Nechybělo zopakování důležitých telefonních čísel. Posledním stanovištěm byla zdravověda, kde si děti vyzkoušely základy první pomoci.

Děkujeme rodičům dětí za zapůjčení velkých dopravních značek a semaforů, které se dětem velmi líbily. Poděkování patří také Klubu rodičů za zakoupení nanuků na akci.

dopravní soutěž