Velikonoční kvíz

12. 5. 2021

Do letošních Velikonoc zasáhla distanční výuka. Proto jsme pro děti uspořádali „Velikonoční kvíz“ na školní zahradě. Kvízu se mohly zúčastnit všechny děti po dobu téměř dvou týdnů.

Na zahradě byla rozmístěna stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly, při nichž si zopakovaly matematiku, český jazyk i angličtinu, vše samozřejmě s velikonoční tématikou. Kvíz obsahoval úkoly ve dvou stupních obtížnosti, proto si každý mohl zvolit to, co mu vyhovuje a na co si troufá.

Účast dětí byla opravdu velká a úspěšnost v kvízu také. Po návratu do školních lavic byly všechny děti odměněny. Z první třídy byl navíc vylosován Filip Benda a z druhé třídy Sofie Kowalová. Losování se zúčastnili všichni, cenila se zejména účast v soutěži.

Jsme rádi, že si naše děti našly čas a hlavně chuť si zasoutěžit a oprášit své vědomosti.

velikonoční kvíz