Pálení čarodějnic

12. 5. 2021

Již staří Keltové zapalovali v noci na přelomu dubna a května velké ohně, protože věřili, že plameny mají nadpřirozené očistné účinky. Kolem zapálených ohňů tancovali až do vysílení, přeskakovali je a tyto činnosti jim měly přinést pevné zdraví, měly je očistit od zlého.

My jsme si ve škole tento den připomněli také. Ráno se děti sešly v maskách čarodějnic a čarodějů. Poté jsme si ve třídách povídali o tomto zvyku a vypracovali čarodějnické pracovní listy. Když se počasí umoudřilo, vyšli jsme na školní zahradu. Paní vychovatelka připravila pro děti spoustu her, nechybělo také házení koštětem a přeskakování přes kopu listí, která představovala ohniště.

pálení čarodějnic