Den Země

12. 5. 2021

Den Země je celosvětová každoroční událost, která je zaměřena na propagaci a podporu životního prostředí. Slaví se 22. dubna již od roku 1970.

I naše škola se jako každý rok zapojila do této smysluplné akce. Po celý týden probíhaly ve třídách besedy a aktivity zaměřené na téma ochrany životního prostředí. Snažili jsme se s dětmi vymýšlet různé cesty, jak může každý z nás ovlivnit životní prostředí a snížit svou ekologickou stopu.

Jelikož je z naší školy do přírody opravdu kousek, vydali jsme se na přírodovědnou vycházku. Po cestě jsme plnili úkoly, související s ekologickými aktivitami a také jsme pozorovali jarní přírodu. Vyšlo nám opravdu nádherné počasí. V přírodě se stále něco děje a my jsme rádi, že můžeme být u toho.

den země