Výlet do Štramberku

2. 7. 2020

V závěru školního roku jsme měli možnost vyrazit s dětmi na školní výlet do Štramberku, kde jsme nemohli opomenout návštěvu Jeskyně Šipky a Regionálního muzea pravěku. Obojí totiž završuje náš celoroční projekt Pravěk, který byl přerušen pandemií. Protože panovala ještě přísná epidemiologická opatření, vyrazili jsme na výlet ve dvou termínech 16. a 18.6. vždy ve skupinách do 15 dětí.

Mladší i starší děti si školní akci náležitě užily a kromě výše zmíněných návštěv přivítaly i návštěvu Muzea Tatry v Kopřivnici.

Foto z těchto výletů naleznete v galerii.