Informace k otevření ZŠ

21. 5. 2020

Vážení rodiče,
dnes již Vás nečekají žádné úkoly. Čas do otevření naší školy můžete věnovat dokončení těch úkolů, které jste nestihli vypracovat. Škola se otevírá 25.5.2020, školní budova bude dětem přístupná od 7.40 hod. Prosím Vás, abyste dodržovali Pokyny, které opakovaně přikládám níže i s Čestným prohlášením.  Někteří z Vás mi zaslali Čestné prohlášení již v minulém týdnu, protože musí být ale „čerstvé“, můžete si je vytisknout z těchto stránek nebo v pondělí 25.5.2020 je můžete vyplnit přímo u vchodu školy, kde bude k dispozici. Bez něj nemůžeme Vaše dítě pustit do školy.

Protože opakování je matka moudrosti, píši některé údaje, které pokládám za nejdůležitější:
– Škola se otevírá v 7.40 hod.
– Dodržujte 2 metrové rozestupy a u školy se neshlukujte
– Vstup do školy nebude rodičům umožněn
– Návštěvy ve škole budou možné po 14. hodině po nahlášení předem
– U dveří bude Vašemu dítěti přeměřena teplota a dítě vstupuje do školy po použití dezinfekce, která bude ve vstupní hale
– Děti I. třídy, které budou ve školní družině, si přinesou s sebou oblečení na venek
– Dítě musí mít s sebou 2 roušky v sáčku, který bude označený nápisem „čisté“, druhý sáček bude mít dítě označené nápisem „nečisté“
– vše dejte dětem do batůžku, který bude mít dítě odpoledne při činnosti na zahradě MŠ u sebe
– Při první návštěvě odevzdá dítě vyplněné Čestné prohlášení
– Rozvrhy hodin jsou přiložené níže, do konce tohoto školního roku nebudeme dětem zadávat písemné domácí úkoly, učit se ale nepřestávejte😊