Informace k otevření ZŠ

21. 5. 2020

Vážení rodiče,
dnes již Vás nečekají žádné úkoly. Čas do otevření naší školy můžete věnovat dokončení těch úkolů, které jste nestihli vypracovat. Škola se otevírá 25.5.2020, školní budova bude dětem přístupná od 7.40 hod. Prosím Vás, abyste dodržovali Pokyny, které opakovaně přikládám níže i s Čestným prohlášením.  Někteří z Vás mi zaslali Čestné prohlášení již v minulém týdnu, protože musí být ale „čerstvé“, můžete si je vytisknout z těchto stránek nebo v pondělí 25.5.2020 je můžete vyplnit přímo u vchodu školy, kde bude k dispozici. Bez něj nemůžeme Vaše dítě pustit do školy.

Protože opakování je matka moudrosti, píši některé údaje, které pokládám za nejdůležitější:
– Škola se otevírá v 7.40 hod.
– Dodržujte 2 metrové rozestupy a u školy se neshlukujte
– Vstup do školy nebude rodičům umožněn
– Návštěvy ve škole budou možné po 14. hodině po nahlášení předem
– U dveří bude Vašemu dítěti přeměřena teplota a dítě vstupuje do školy po použití dezinfekce, která bude ve vstupní hale
– Děti I. třídy, které budou ve školní družině, si přinesou s sebou oblečení na venek
– Dítě musí mít s sebou 2 roušky v sáčku, který bude označený nápisem „čisté“, druhý sáček bude mít dítě označené nápisem „nečisté“
– vše dejte dětem do batůžku, který bude mít dítě odpoledne při činnosti na zahradě MŠ u sebe
– Při první návštěvě odevzdá dítě vyplněné Čestné prohlášení
– Rozvrhy hodin jsou přiložené níže, do konce tohoto školního roku nebudeme dětem zadávat písemné domácí úkoly, učit se ale nepřestávejte😊

Informace k otevření MŠ

21. 5. 2020

Vážení rodiče,
Rada města Hradec nad Moravicí schválila na svém zasedání dne 18.5.2020 otevření všech mateřských škol na území Hradce nad Moravicí od 25.5.2020. Týká se to tedy i naší školky. Protože od začátku měsíce června bude v naší MŠ Žimrovice probíhat rekonstrukce, bylo našim dětem vyčleněno samostatné oddělení v Mateřské škole Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, které povedou učitelky naší organizace paní vedoucí Renáta Melecká a paní učitelka Eva Valušková.

Pokyny pro provoz MŠ Žimrovice v náhradních prostorách:
– provoz našeho oddělení bude probíhat od 6.00-16.00 hod.
– nástup dítěte do MŠ bude probíhat vždy od 6.00-8.00 hod. (pozdější nástup nebude možný)
– u dveří bude Vašemu dítěti přeměřena teplota a do oddělení dítě odvede paní Marie Chovancová
– v případě odhlášení nebo nahlášení docházky (včetně přihlášení a odhlášení obědů) používejte telefonní číslo naší MŠ – 778 431 856 (jestliže se nedovoláte, použijte číslo školy 739 302 036)
– dejte dětem prosím dostatečné množství náhradního oblečení (do budovy, na hřiště, pyžamko), nebude možné si půjčovat oblečení od jiných dětí
– dítě musí mít s sebou 2 roušky v sáčku
– vše dejte dětem do batůžku, který bude mít dítě odpoledne při činnosti na zahradě MŠ u sebe
– činnost školky se bude řídit Směrnicí MŠ Hradec nad Moravicí, kterou naleznete níže, prosím o prostudování
– při první návštěvě vyplníte Čestné prohlášení, které obdržíte u vchodu nebo si jej můžete vyplnit s datem nástupu dítěte do MŠ již doma
– provoz MŠ v měsíci červenci nebude možný z důvodu rekonstrukce MŠ Hradec nad Moravicí, která bude v tuto dobu také uzavřena

Cesta za pokladem

16. 5. 2020

Kluci a děvčata, vážení rodiče,
od maminky jednoho kamaráda z naší školky nám přišla báječná nabídka putovat za pokladem, který se má nacházet v lesích za Žimrovicemi. Všechny podrobné informace jsou přiložené v dokumentu, kde je i mapka cesty. Jak maminka V.B. říká: „Není to nic složitého, je to udělané jednoduše z toho, co
jsem doma narychlo sesbírala.
Není to žádné sbírání čísel, abyste se potom dostali do truhly
s pokladem, jak je to třeba na Malé Morávce apod., ale na cestě jsou
nachystány různé úkoly pro děti, celkem jich je 8, s tím že 8.úkol už je poklad.“

Děkujeme za báječnou nabídku! Jestli se nebojíte dobrodružství, tak vzhůru za pokladem!
Zaměstnanci MŠ Žimrovice

Informace k otevření MŠ

12. 5. 2020

Rodiče si mohou vyzvednout věci ze školky v úterý 19.5.2020 od 10.00-16.00 hod.

Vážení rodiče,

zřizovatel školy Město Hradec nad Moravicí bude 18.5.2020 na svém zasedání rady města posuzovat mou žádost na otevření naší Mateřské školy Žimrovice od 25.května 2020.

Protože již od 1.6. započne vyklízení budovy mateřské školy z důvodu plánované rekonstrukce, která započne 8.6., navrhl jsem radě, aby obnovená výuka ve školce probíhala v samostatném oddělení Mateřské školy Hradec nad Moravicí pod vedením paní učitelky Melecké a Valuškové. Přestože by děti byly v cizím prostředí, budou s nimi pracovat jejich paní učitelky.

Plán výuky v MŠ Hradec nad Moravicí jsem předběžně projednal i s paní ředitelkou Lackovou, která k němu nemá výhrady. Nyní záleží již jen na rozhodnutí rady města.

V případě, že se rozhodnete umístit od 25.5. dítě do školky a že výuka bude probíhat v MŠ Hradec nad Moravicí, bude se provoz řídit předpisem MŠ Hradec nad Moravicí, se kterým budete následně sezunámeni.

Prosím Vás o zaslání vyplněného Dotazníku (Příloha č.1) nejpozději do 18.5.2020, zdali budete chtít od uvedeného data umístit Vaše dítě za výše uvedených podmínek do školky. Dotazník zašlete na mailovou adresu reditel@zszimrovice.cz nebo jej vhoďte do schránky Základní školy Žimrovice.

Přeji krásné dny!

David Šrom, ředitel

Otevření ZŠ a MŠ

6. 5. 2020

Vážení rodiče,
blíží se doba, kdy se budete rozhodovat, zdali Vaše děti nastoupí zpátky do školy. Jak jsem již několikrát zde psal, my jsme připraveni a moc se těšíme na setkání, přestože vše bude probíhat v omezeném režimu.

Základní škola otevře své „brány“ 25.5. Přiložené Pokyny vycházejí z Metodiky, kterou o víkendu zaslalo MŠMT ČR. Dokument vychází ze současné situace a určitě se v průběhu času bude ještě upravovat.

Mateřská škola pravděpodobně otevře ve stejnou dobu, jako školy základní. Rozhoduje o tom zřizovatel školy Město Hradec nad Moravicí. Rada města proběhne 18.5. Protože se blíží počátek renovace naší mateřinky, jednáme o možném otevření jednoho oddělení v prostorách MŠ Hradec nad Moravicí, kde by se o děti staraly naše paní učitelky. Prosím ještě o trpělivost, čekám na souhlas zřizovatele. Podrobnější Pokyny zveřejním po konečném rozhodnutí.

Přeji všem mnoho sil, pevné zdraví a pěkné následující dny!
David Šrom, ředitel

Květnové pozdravy z MŠ

6. 5. 2020

Milé děti,
tak už tady máme nový měsíc,kdy všechno co může, kvete- tedy KVĚTEN.
A už se to zase chystá!!! Co že se to vlastně děje?
Maminky přece už tuto neděli mají svátek. Maminka- to je ta nejúžasnější bytost na celém světě. Vždycky nám se vším pomůže, když si zrovna nevíme rady, pohladí, obejme a umí tak krásně vyprávět a číst pohádky. Někdy ale bývá smutná. To když ji malinko zlobíme, neuklízíme po sobě hračky a třeba se nechceme oblékat. Nejkrásnější je ale veselá, usměvavá maminka!!
Děti, buďte na své maminky moc hodné a připravte pro ně v tuto neděli hezký sváteční den. Kdo to dokáže, může namalovat pěkný obrázek, srdíčko, květinku. No a kdo ne, stačí, když dá mamince tu nejsladší pusu na světě. Užijte si to spolu a brzy naviděnou ve školce!
Budeme si o tom spolu vyprávět, moc se na Vás těšíme!!
Paní učitelka. Renáta, Eva a paní Mařenka.

P.S.Zase posílám pár tipů pro ,,dlouhé chvilky“
(spojujte plastelínou, zazpívejte si spolu, běžte na výlet do přírody)

Přijetí do 1.ročníku

4. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,
na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Žimrovice, příspěvková organizace bylo přijato celkem 9 dětí. Jedno dítě nastupuje po odkladu povinné školní docházky.
Těšíme se, že v novém školním roce zasedne do lavic 10 nových žáků naší malotřídní školy.
Plánujeme setkání všech přijatých dětí a jejich rodičů v červnu tohoto roku, kde dostanete bližší informace k novému školnímu roku 2020/2021.
David Šrom, ředitel školy

V Žimrovicích dne 4.5.2020