Pozdravy ze školky

20. 4. 2020

Milé holky a taky kluci!
Opět Vás zdravím prostřednictvím webu ZŠ a MŠ Žimrovice.
Ráda bych to udělala jinak, tím myslím osobně – jak jsme byli zvyklí v MŠ, ale bohužel to stále není možné.
Vím, že Velikonoce jsou už dávno za námi, jaro je však v plném proudu. Rozkvetly nám na zahrádce i v lese, další květiny, rodí se mláďátka a ptáčci zpívají ostošest.
Doufám, že i Vy si doma někdy zazpíváte pěknou písníčku
pro radost, ať nám ten „dlouhý“ čas utíká rychleji a brzy se zase
uvidíme. Určitě společně podnikneme naše skvělé výlety 
do přírody! Kdybyste náhodou někdy měli doma dlouhou chvíli,
posílám pár skvělých tipů, jak ji zahnat.
Moc se na Vás všichni z MŠ těšíme a stále vzpomínáme!!!

Paní učitelky Renáta a Eva a paní Mařenka

Dar Smurfit Kappa

16. 4. 2020

Výrobce papírových obalů Smurfit Kappa v Žimrovicích daruje 4.000.000 Kč na rekonstrukci školky

                Město Hradec nad Moravicí získá od společnosti Smurfit Kappa Žimrovice 4.000.000 Kč na rekonstrukci budovy Mateřské školy v Žimrovicích. Poskytnutí daru z firemní nadace Smurfit Kappa Foundation je výsledkem snahy managementu místního závodu v Žimrovicích a vedení města.

                „Naše společnost si dlouhodobě zakládá na sepětí s místní komunitou, z níž i několik desítek lidí přímo zaměstnáváme. Pro získání částky z nadačního fondu naší společnosti, která působí v 35 zemích světa na třech kontinentech, bylo důležité členům nadační komise toto úzké sepětí našeho závodu s životy občanů Žimrovic připomenout. Vždyť výroba papírových obalů má v Žimrovicích více než 130-letou tradici a my v ní hodláme pokračovat. Jsme rádi, že tímto darem dojde k zlepšení prostředí výchovy a vzdělávání i dětí našich zaměstnanců,“ uvedl Kostas Čanaklis, ředitel společnosti.

                „Společnosti Smurfit Kappa Žimrovice a jejímu nejvyššímu managementu jsme za poskytnutí štědrého finančního daru velmi vděční. Vedení místního závodu dlouhodobě věcně a finančně podporuje činnost školy, místního sboru dobrovolných hasičů a dalších organizací v Žimrovicích. Takto velký dar pro naše město byl opravdu milým překvapením, navíc v době, kdy se spousta společností vzhledem k pandemii koronaviru rozhodla podobné aktivity omezit,“ konstatoval starosta města Patrik Orlík. Plánovanou rekonstrukcí dojde do konce srpna letošního roku nejen k navýšení stávající kapacity mateřské školy, ale také k vybudování nového sociálního zařízení v přízemí, rekonstrukci vnitřního vybavení a celkovému zateplení budovy. „Školku vybudoval v roce 1914 pro děti svých zaměstnanců samotný zakladatel papíren v Žimrovicích Carll Weisshuhn (1837-1919). Je symbolické, že jeho následovníci na něj tímto velkorysým a nezištným počinem v sociální oblasti navázali,“ dodal místostarosta Petr Havrlant.

Tisková mluvčí Jitka Celtová

Zápis dětí do MŠ Žimrovice

15. 4. 2020

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápis do Mateřské školy Žimrovice proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
 • Děti mladší tří let budou přijaty pouze v případě nenaplnění kapacity mateřské školy.
 • Doba termínu zápisů je stanovena od 2. května 2020 do 12. května 2020.

Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ

Pro podáni žádosti o přijetí dítěte do MŠ využijte prosím formuláře, které jsou umístěné níže (Žádost o přijetí do MŠ a Čestné prohlášení o řádném očkování). Formuláře si vytiskněte. V případě, že nemáte možnost si formuláře vytisknout, kontaktujte ředitele školy na tel. čísle 739 302 036, který Vám po vzájemné domluvě předá formuláře.

Postup podání žádosti:

 1. Vyplňte formulář Žádost o přijetí do MŠ (Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat)
 2. Vyplňte formulář Čestné prohlášení o řádném očkování
  Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 3. Tyto dokumenty s okopírovaným rodným listem dítěte a občanským průkazem rodiče (z důvodu doložení spádovosti) vložte do obálky (označte nadpisem Zápis do MŠ) a pošlete na níže uvedenou adresu nebo naskenované zašlete datovou schránkou nebo mailem (nutné ale mít elektronický podpis):
  Mateřská škola Žimrovice, Mlýnská 36, 74742 Žimrovice

Odevzdání přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. do datové schránky školy (aggmmpv),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email, mail skolka@zszimrovice.cz)
 3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky školky(vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Další postup:

 1. Na Vaše emaily zašle ředitel nejpozději do konce května 2020 registrační číslo, pod kterým bude dítěte vedeno.
 2. Jestliže do uvedené doby registrační neobdržíte, kontaktujte prosím ředitele školy telefonicky na čísle 739 302 036.
 3. Nejpozději v prvním týdnu měsíce června bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračním číslem.
 4. Nepřijatým dětem z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí dítěte poštou.

Formuláře pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Děkuji Vám za pochopení. Těším se na další spolupráci.

David Šrom, ředitel

Velikonoční pozdravy MŠ

3. 4. 2020

Milé děti, maminky a tatínkové,
blíží se doba svátků jara – Velikonoce, na které se určitě všichni těšíte.
Stále myslím na to, jak je to letos zvláštní. Poprvé ve své pedagogické praxi
nebudeme společně s dětmi hledat „Velikonoční poklad“. Vím, že tato akce
byla tradiční a velmi oblíbená.
Velká část přípravy na Velikonoce proto dnes nejspíš zbývá na maminky.
Možná je čas trošku se zastavit, nespěchat a užít si právě tu přípravu.
Upéct mazanec nebo beránka. Vím, že děti tuto činnost mají velice rády.
Hodně krát jsme to spolu zažili v MŠ.
Užívejte si ji všemi smysly (chutí, čichem – vůní, hmatem – samotnou přípravou
– vážení surovin, míchání, hnětení, kynutí kvásku – to bude nejspíš pro některé 
děti „zázrak“).
Samotná jarní výzdoba pokojů u Vás doma. S tou Vám jistě nejstarší děti rády
pomohou. Vždyť jsou tak šikovné – umí lepit, stříhat, kreslit, malovat, modelovat.
Při tom si krásně procvičí ruku, prsty – zkrátka jemnou motoriku.
Nezapomínejte prosím ani na pobyt venku, byť je to dnes trošku náročnější
(nouzový stav).
Děti se pak alespoň vyřádí a energie jim trošku ubude.-
Určitě je teď více času na hry společenské (pexeso, karty, Člověče, nezlob se! apod.)
Učí se tím prohrávat, vyhrávat, myšlení, logiku a postřeh.
Před spaním si čtěte ze svých oblíbených knížek. Pokud to dokážete, vyprávějte jim 
různé vymyšlené příběhy. Podpoříte je v představivosti, fantazii a kreativitě.
Možná si říkáte, že toho právě není málo, co všechno máte pro ty své „drobečky“
udělat. Vše se Vám to zcela jistě v dobrém vrátí! Právě se vstupem do ZŠ.
Jsem moc ráda, že jsem Vás prostřednictvím webových stránek MŠ mohla opět 
pozdravit, popřát hezké Velikonoce a pevné zdraví!!
           Za zaměstnance MŠ
             Renáta Melecká   

Pozdravy z naší školky

1. 4. 2020

Milé děti,
už je to pár dlouhých dní, kdy jsme se společně viděli naposledy. 
Je nám už po Vás opravdu smutno a doufáme, že i Vám po nás.
Alespoň trošičku?!
Snad se brzy sejdeme a vše si spolu vynahradíme.
Moc na Vás myslíme! Pozdravujte doma maminky a tatínky,kteří nás v této
nelehké době ,,suplují“.
Mějte se moc hezky a brzy nashledanou!
paní učitelky Renáta a Eva a paní Mařenka.