Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Úvodní slovo

VítejteVítejte na stránkách Základní školy Žimrovice, která leží „v bráně“ Přírodního parku Moravice 4 kilometry od historického městečka Hradec nad Moravicí. Vítejte na stránkách málotřídní školy, kde se již od založení školy v roce 1922 děti učí ve spojených ročnících. Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny děti – škola v lese. Oba názvy našeho vzdělávacího programu rozkrývají naše největší priority – v krásném, estetickém a věříme že i inspirativním prostředí chceme vyučovat děti bez ohledu na jejich stupeň nadání, různost a jinakost. Naše škola je zapojena do sítě Tvořivých škol, Škol pro udržitelný život a sítě Ekoškol. Snažíme se o to, aby děti své první roky povinné školní docházky prožily v bezpečném a tvůrčím prostředí.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí