Školní družina

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina má 1 oddělení. Oddělení využívá 2 samostatné místnosti, které jsou vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami, deskovými hrami a interaktivní tabulí. V odpoledních hodinách družina využívá ke své činnosti školní zahradu a keramickou dílnu.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Zájmové vzdělávání žáků ve školní družině zajišťuje plně kvalifikovaná vychovatelka Jarmila Menšíková.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina probíhá v každý pracovní den od 11:40 do 15:40 hodin.