Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Výsledky ve Svatováclavském běhu

alt27. září borci naší školy podstoupili Svatováclavský běh, který od školy vedl na Horku (dětem bylo brzy horko) a z Horky po mokrém svahu zpět ke škole. Někteří dosáhli úctihodných časů, u kterých smekáme pomyslným kloboukem.
A jak to všechno dopadlo?

Mladší děvčata (1. a 2. ročník):
 1. Roxana Zmijová (5:06)
 2. Sofie Kowalová (5:19)
 3. Sofie Jarošová (5:53)

Mladíš chlapci (1. a 2. ročník):
 1. Tomáš Vícha (5:12)
 2. Semir El Hamrouni (5:48)
 3. Tobiáš Müller (5:53)

Celý článek...

Evropský den jazyků v naší škole

altV úterý 26.9. proběhl v naší škole projektový den na téma Evropský den jazyků. Všechny děti byly hned ráno rozdělené do sedmi skupin, ve kterých po celý den plnily připravené úkoly. Od úvodu, který byl zaměřený na řeč slyšitelnou i neslyšitelnou (učili jsme se i znakový jazyk), jsme se přehoupli k dalším úkolům. Děti řešily úlohy zaměřené na cizí jazyk nám nejbližší - slovenský, hrály si s českým jazykem a zpracovávaly i prezentaci o evropském státu. Každá skupina si vylosovala svůj stát.
   Prezentace z tohoto projektu si můžete prohlédnout v přízemí školy u šaten, foto je ve fotogalerii.
   A čemu se děti učily v tomto dni? Hlavně spolupráci, naslouchání a trpělivosti. Chválíme vedoucí všech skupin, že dokázali ukočírovat práci tak různorodých uskupení.

Evropský den jazyků

altV úterý 26. září proběhne na naší škole Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages, francouzsky Journée européenne des langues), který se slaví každoročně tento den již od roku 2001. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
Děti budou od první vyučovací hodiny pracovat ve smíšených skupinách, připraveno je tolik úkolů, že z toho budou mít JAZYK na patách. Kromě psacích potřeb a svačiny nebudou tento den nic jiného potřebovat!

Informace z třídních schůzek

altV úterý 19. září 2017 proběhly ve škole informativní třídní schůzky. Pro ty rodiče, kteří se nemohli odpoledního setkání účastnit, přinášíme několik informací.
1. Proběhla volba člena Školské rady ZŠ Žimrovice z řad zákonných zástupců žáků. Jednohlasně byla zvolena na následující 3 roky paní Marie Grodová.
2. Proběhly doplňující volby do výkonného výboru Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s.
K panu Marku Štecovi byli na následující 2 roky zvoleni tito členové:
Kateřina Skalíková, Jaroslav Večerka, Henri Ráb, Marek Balnar.
3. Rodiče byli informováni o akcích a kroužcích, které máme  naplánované pro letošní školní rok. Všem dětem jsme dali tyto informace vytištěné. Zájmové kroužky budou zahájeny od 1. týdne měsíce října.

Více článků...
Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí