Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Evropský den jazyků

altV úterý 26. září proběhne na naší škole Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages, francouzsky Journée européenne des langues), který se slaví každoročně tento den již od roku 2001. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
Děti budou od první vyučovací hodiny pracovat ve smíšených skupinách, připraveno je tolik úkolů, že z toho budou mít JAZYK na patách. Kromě psacích potřeb a svačiny nebudou tento den nic jiného potřebovat!

Informace z třídních schůzek

altV úterý 19. září 2017 proběhly ve škole informativní třídní schůzky. Pro ty rodiče, kteří se nemohli odpoledního setkání účastnit, přinášíme několik informací.
1. Proběhla volba člena Školské rady ZŠ Žimrovice z řad zákonných zástupců žáků. Jednohlasně byla zvolena na následující 3 roky paní Marie Grodová.
2. Proběhly doplňující volby do výkonného výboru Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, z.s.
K panu Marku Štecovi byli na následující 2 roky zvoleni tito členové:
Kateřina Skalíková, Jaroslav Večerka, Henri Ráb, Marek Balnar.
3. Rodiče byli informováni o akcích a kroužcích, které máme  naplánované pro letošní školní rok. Všem dětem jsme dali tyto informace vytištěné. Zájmové kroužky budou zahájeny od 1. týdne měsíce října.

Informativní třídní schůzky

altVážení rodiče,
v úterý 19.9.2017 proběhnou od 15,30 hod. informativní třídní schůzky ve spodní učebně naší školy. V rámci nich dostanete informace k letošnímu školnímu roku. Zároveň proběhnou volby do výkonného výboru Klubu rodičů ZŠ Žimrovice a do školské rady.

Volba člena školské rady

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Žimrovice
Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech končí funkční období paní Zuzaně Lindovské, která byla do školské rady zvolena jako člen z řady zákonných zástupců žáků. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.

Volby se uskuteční v úterý 19. září 2017 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží při příchodu na třídní schůzky hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek se zakroužkováním více než jednoho jména bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny v učebně II. třídy. Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členem školské rady se stane jeden kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Pokud máte zájem kandidovat, nahlaste tuto skutečnost některému členovi volební komise nejpozději do pondělí 18.9.2017.
Členové volební komise: Mgr. Alena Šromová
                                        PaedDr. Bronislava Hyvnarová
                                        Jarmila Menšíková

Celý článek...

Sběr papíru je opět tady!

altSběr papíru je opět tady! V úterý 12. září od 13.00 hod. započne tradiční sběr papíru, který můžete přivážet do školy. Papír budeme vážit do 16.00 hod. Mějte jej dobře převázaný nebo vložený do krabic. Knihy musí mít odstraněný obal. Jestliže budete mít větší množství papíru (více než tunu), nahlaste tuto skutečnost řediteli, domluvíme vjezd do papíren. V tuto chvíli ještě nevíme výkupní cenu.

Více článků...
Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí