Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Co se děje v družince

Že se nedá na podzim nic dělat? Že je nuda? Omyl! V naší družince jdou děti ze zábavy do zábavy. Začaly totiž přípravy na halloween a s ním spojené dlabání dýní, děti pouštěly draky a na školní zahradě kromě špekáčků pekly i v ohni brambory. Ze všech těchto akcí naleznete ve fotogalerii důkazy, že se opravdu staly. Tak se na ně koukněte.

Sběr papíru

Sběr papíru máme za sebou. Do papíren jsme odevzdali 10 080 kg papíru, na jednoho žáka naší školy vychází průměrně 315 kg papíru. Úžasný výsledek, gratulujeme! Poděkování patří papírnám, že nám umožňují vozit papír přímo do firmy.

Kroužky ve školním roce

Milé děti, vážení rodiče,
podle návratek, které se nám od Vás dostaly, se začínají rýsovat kroužky a zájmové útvary ve školním roce 2012/2013.

Sportovní hry - každé úterý od 14,00 - 14,45 hodin (děti přicházejí do ADP nejdříve 10 minut před zahájením kroužku). Ze školy si děti odvádějí zákonní zástupci nebo děti odcházejí samy. Nezapomeňte písemně informovat paní vychovatelku o odchodu dítěte ze školní družiny.

Stolní tenis - každé úterý od 15,00 - 15,45 hodin (děti přicházejí do ADP nejdříve 10 minut před zahájením kroužku). Ze školy si děti odvádějí zákonní zástupci nebo děti odcházejí samy. Nezapomeňte písemně informovat paní vychovatelku o odchodu dítěte ze školní družiny.

Po ukončení sportovních kroužků děti odcházejí z tělocvičny podle písemných pokynů rodičů, které děti předají paní trenérce!!!

Náboženství - začíná ve čtvrtek 4.10. od 15,00 - 15,45 hodin.

O kroužcích, které probíhají v rámci školní družiny, Vás písemně informovala paní vychovatelka.

Svatováclavský běh 28. září 2012

I. svatováclavský běh v naší škole máme úspěšně za sebou. Ráno 28. září dorazily ke škole desítky dětí za doprovodu rodičů, aby se rozdělily podle věku do třech kategorií - benjamínci (předškoláci), mladší žáci (6 - 10 let) a starší žáci (11 -15 let). Nejmenší děti běžely od školy po ulici Záhumenní ke kapli, dále k hasičárně a zpět ke škole. Jejich trasa měřila 600 m. Mladší žáci běželi od školy po asfaltce na Horku, aby se z kopce spustili po louce zpět ke škole (trasa měřila 800 m). Starší žáci běželi stejnou trasu jako mladší žáci + trasu předškoláků ( celkem běželi 1400 m). S výjimkou starších žáků děti vybíhaly na trasu individuálně po minutových intervalech, protože starší žáci byli přihlášeni pouze čtyři, vyběhli na svůj úsek z hromadného startu.
Výkony všech dětí byly opravdu úžasné. Všichni si odnesli za svůj výkon drobný dárek, ti nejlepší byli odměněni hodnotnými cenami. Děkujeme Městu Hradec nad Moravicí za dotační podporu našemu sportovnímu klání.

Výsledky mladší žáci:

1. místo           Zuzana Drešlová
2. místo           Filip Vítek
3. místo           Adam Beinhauer

Výsledky starší žáci:

1. místo           Kristýna Valušková
2. místo           René Mikstein
3. místo           Veronika Kociánová

Sběr kaštanů a žaludů

Vážení a milí,
do konce měsíce října stále probíhá na naší škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Tyto lesní plody musíte do školy přinášet suché bez plísně. Když budete mít možnost si kaštany a žaludy doma zvážit, budeme Vám vděčni. Plody můžete ve škole odevzdávat libovolnému zaměstnanci.
Nejpilnější sběrači budou po zásluze odměněni!!!

Více článků...
Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí