Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Volba člena školské rady

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Žimrovice
Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech končí funkční období paní Zuzaně Lindovské, která byla do školské rady zvolena jako člen z řady zákonných zástupců žáků. Proto je potřeba dle zákona 139/1995 Sb. provést nové volby.

Volby se uskuteční v úterý 19. září 2017 v průběhu třídních schůzek. Každý zákonný zástupce obdrží při příchodu na třídní schůzky hlasovací lístek, na kterém zakroužkuje maximálně jedno jméno z navržených kandidátů. Lístek se zakroužkováním více než jednoho jména bude neplatný. Volba je tajná. Hlasovací lístky vhoďte do volební urny v učebně II. třídy. Volby se budou řídit Volebním řádem, který vydal zřizovatel školy. Členem školské rady se stane jeden kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento přestal být žákem školy.

Pokud máte zájem kandidovat, nahlaste tuto skutečnost některému členovi volební komise nejpozději do pondělí 18.9.2017.
Členové volební komise: Mgr. Alena Šromová
                                        PaedDr. Bronislava Hyvnarová
                                        Jarmila Menšíková

Celý článek...

Sběr papíru je opět tady!

altSběr papíru je opět tady! V úterý 12. září od 13.00 hod. započne tradiční sběr papíru, který můžete přivážet do školy. Papír budeme vážit do 16.00 hod. Mějte jej dobře převázaný nebo vložený do krabic. Knihy musí mít odstraněný obal. Jestliže budete mít větší množství papíru (více než tunu), nahlaste tuto skutečnost řediteli, domluvíme vjezd do papíren. V tuto chvíli ještě nevíme výkupní cenu.

Hurá do poznávání nových věcí

alt

Kluci a holky, vážení rodiče a příznivci školy,
4. září za účasti pana starosty a podporovatelů naší školy jsme opět rozjeli "tu naši káru". Jsme rádi, že v ní jedeme společně. Přeji nám všem příjemnou společnou cestu, mnoho zábavy, poznatků a krásných zážitků. Ať žije školní rok 2017/2018!
Za všechny zaměstnance školy David Šrom, ředitel

PS: Foto naleznete ve fotogalerii.

Pozvánka na zahájení školního roku

altKluci a holky, vážení rodiče,
nechci strašit, ale prázdniny se blíží ke svému závěru. Proto Vás srdečně zvu za všechny zaměstnance školy dne 4. září k slavnostnímu zahájení školního roku 2017/2018, které proběhne od 8.00 hod. na školní zahradě.
V přiloženém školním časopise se dozvíte možná některé důležité informace k počátku školního roku.

Za všechny David Šrom, ředitel


Více článků...
Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí