Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Projektový den Hradec a jeho okolí

Ve středu 20. února proběhl ve škole projektový den Hradec  a jeho okolí, do kterého se zapojily všechny děti naší školy. Ve skupinách, kterým veleli kluci a holky 4. ročníku, děti plnily připravené úkoly a zpracovávaly údaje o městu Hradci nad Moravicí a okolních obcích. Výstupem projektu byla prezentace skupin. Za nás dospěláky mohu napsat, že všechny skupiny našly ve svých vedoucích opravdové opory. Krásná práce všech završila téma, kterým jsme se ve 3. a 4. ročníku zabývali poslední měsíc v hodinách vlastivědy a prvouky.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii. D.Š.

Úspěšný Ples při svíčkách 2019

Z pátku 8.2.2019 na sobotu proběhl v KD Domoradovice tradiční Ples při svíčkách, který pořádá náš Klub rodičů ZŠ Žimrovice. Protože jsme s paní učitelkou byli osobně přítomni, mohu s čistým srdcem říci, že to byla nádherná akce, kde se přítomni dobře bavili a užili si hezké atmosféry. I finanční výsledek akce, který jde na aktivity školních dětí, mluví za vše (asi 50 tis. Kč).
Za vším je tvrdá práce členů Klubu rodičů ZŠ Žimrovice, především pak manželů Štecových, Balnarových, paní Tesařové, Víchové a Feilhauerové a dalších lidí, kteří se podíleli na přípravě a samotné realizace plesu. Srdečně jim za to děkuji. Poděkování patří i všem rodičům, zaměstnancům školy a sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.
Díky za vše!  David Šrom, ředitel

Navštívili jsme MÚ Hradec nad Moravicí

V úterý 5. února se kluci a holky ze 3. a 4. ročníku rozjeli do Hradce, kde jsme měli objednanou návštěvu městského úřadu. Přivítal nás pan místostarosta Petr Havrlant a věnoval nám mnoho ze svého času, když nás provedl po jednotlivých odborech úřadu. Všichni pracovníci úřadu se nám s velkou laskavostí věnovali a nových poznatků bylo za tento den opravdu hodně.
Děti se k tomu vyjádřily:

Mám nové zážitky. Zjistil jsem, jak to tam funguje. Líbila se mi knížka, kterou nám daroval pan místostarosta. Také jsme si zkusili práci zastupitelů. Tento den se mi hodně líbil. (Michal Groda)

Celý článek...

Výsledky školního kola recitační soutěže

V den předávání vysvědčení proběhla v naší škole recitační soutěž, v rámci které děti soutěžily ve dvou kategoriích.
V mladší kategorii zvítězil Tomáš O. (1. ročník). 2. místo získal Tadeáš B. (1. ročník) a 3. místo patří Tomáš T. (2. ročník).
Ve starší kategorii zvítězila Katka Š. (4. ročník) před 2. Michalem G. (3. ročník) a 3. Adrianou (4.ročník).
Všem dětem blahopřejeme k jejich výkonům, vítězům gratulujeme.

Přespávání ve škole

Ve středu 30. ledna se v 19. hodin jsme se sešli s 21 dětmi v potemnělé škole, abychom prožili další z řady přespávání ve škole před pololetním vysvědčením. Než si ze svých zavazadel děti vytáhly své spacáky, karimatky a hlavně plyšáky, uteklo mnoho času, který byl vyplněný hrami, smíchem a dobrou zábavou. Moc jsme si to užili. Před spaním jsme už ze svých spacáků koukali na psí pohádku, kterou některé děti ale nedokoukaly až do konce.
Ráno jsme společně zasedli v jídelně ke stolům hojnosti, za které ze srdce děkujeme maminkám.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii.

Více článků...
Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí