Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Putovní filmový festival Kořeny 2012 doputoval

Ve dnech od 14. do18. května vyvrcholil celoroční projekt Návraty ke kořenům Putovním filmovým festivalem Kořeny, v rámci kterého se promítalo pět dokumentárních filmů dětí z okolních malotřídních škol. Do projektu byla zapojena ZŠ a MŠ Opava – Vávrovice, která svůj film zaměřila na Mlynářský rod Herberů, ZŠ Mokré Lazce zpracovala film s názvem Po stopách Ivo Žídka, ZŠ a MŠ Kyjovice natočila film Zámecký pán o hraběcím rodu Stolbergů, žáci ZŠ a MŠ Větřkovice věnovali svůj dokument osobnosti obce panu Karlu Moravcovi. Naše žimrovická škola svůj film zaměřila na zakladatele místních papíren Karla Weisshuhna.

Na všech filmech bylo znát, že se děti i jejich učitelé opravdu velmi snažili a tématům věnovali mnoho času. Filmy byly postupně promítány ve Vávrovicích, Mokrých Lazcích, Kyjovicích, Větřkovicích a finálové promítání se uskutečnilo 18. května v sálu žimrovické pošty. V každé vesnici měli diváci možnost odevzdat svůj hlas pro jeden z pěti filmů. Za týden, kdy putovní filmový festival probíhal, bylo celkem odevzdáno 607 hlasů diváků. Když si uvědomíme, že další desítky diváků svoji možnost nevyužily, shlédlo dokumentární filmy velké množství lidí. Kromě hodnocení filmů diváky byla ustanovena i filmová porota, která byla sestavena ze starostů obcí, kde se školy nacházejí. Za Hradec nad Moravicí zasedl v porotě pan místostarosta Jan Špička, který zároveň zastával funkci předsedy poroty. Finálové promítání započalo velkolepým příjezdem zástupců ze škol a porotců. K žimrovickému sálku postupně přijížděly skupinky v starých automobilech Trabant a Škoda Octavia, aby pak přes maketu bílé limuzíny, kterou nám vyrobil ing. Jiří Novotný ze Smurfit Kappa Žimrovice, za velkého potlesku prošly po červeném koberci do sálu. Květinovou výzdobu zajistil MÚ Hradec nad Moravicí. Děvčata z naší školy zahájila festival taneční znělkou na píseň Modlitba pro vodu, všechny přítomné přivítal prezident festivalu David Šrom a předseda poroty Jan Špička. Postupně pak byly promítány dokumentární filmy, které uváděly holky ze ZŠ Žimrovice v nádherných kostýmech z plastových sáčků. Kostýmy navrhla paní učitelka Alena Šromová a zrealizoval je s paní Janou Víchovou.

Vrchol festivalu proběhl po zhlédnutí všech pěti filmů, kdy byly vyhlášeny ceny diváků a poroty. Cenu diváků si odnesl film Základní školy Větřkovice za film Karel Moravec – osobnost obce Větřkovice s celkovým počtem 203 hlasů. Cenu poroty získal film naší školy Továrník Karel Weisshuhn. Kromě sošky čápa Igora jsme z rukou předsedy poroty pana Jana Špičky převzali i dort ve tvaru filmové kamery. Bouřlivé ovace plného sálu byly příjemnými pěti minutami slávy. Filmový festival byl ukončen zvonkohrou dětí z 1. a 2. ročníku. Pro filmové štáby i porotce bylo v ADP Žimrovice připraveno malé pohoštění.
Jak řekl ředitel z vávrovické školy pan Pavel Gregor, na filmech i festivalu bylo patrné, že se jednalo o srdeční záležitost. Jsme vděčni všem, kteří se podíleli na realizaci festivalu v naší obci. Děkujeme rodičům, řidičům historických vozidel a Městu Hradec nad Moravicí za pomoc!

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí