Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Slavnostní otevření nových učeben

alt   Ve čtvrtek 25. října jsme v odpoledních hodinách za přítomnosti široké veřejnosti slavnostně otevřely nové prostory v bývalé hospodářské budově školy. Z nevzhledných garáží naše škola díky dotačnímu titulu z MAS Opavsko a financím Města Hradec nad Moravicí získala novou učebnu pro polytechnickou výuku a učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, kterou dnes nazýváme Badatelna – Liščí doupě. Celou akci realizovala Stavební společnost Ing. Pekárek a je třeba dodat, že se úkolu zhostila na výbornou. Projekt na přestavbu budovy vypracovala projekční kancelář GHM, úspěšnou projektovou žádost sestavila zaměstnankyně městského úřadu paní Ivana Hyklová.


   Jsem rád, že nové prostory již nyní slouží k výuce školních dětí, od října tohoto roku docházejí do učebny polytechnické výuky i děti z naší mateřské školy, které získávají nové zkušenosti při práci s keramickou hlínou.
   Za vznik nových učeben jsme vděčni všem zastupitelům města, kteří souhlasili s realizací stavby, zvláště pak starostovi města Josefu Víchovi a místostarostovi Patriku Orlíkovi za podporu projevovanou po celou dobu realizace díla.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí