Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

2. vánoční jarmark v Žimrovicích

Jarmark9. prosince proběhl na návsi obce Žimrovice v pořadí již 2. vánoční jarmark, na jehož uskutečnění se podílela právě naše škola. Myslím si, že myšlenku propojit obyvatele obce v uspěchané adventní době se podařilo naplnit.


Připravit jarmark o deseti prodejních stáncích s pěknou atmosférou však už není v silách naší malotřídní školy. Proto jsem velmi vděčen mnoha lidem, kteří nám s celou organizací pomáhali. Zvláště pak manželům Vavřínkovým a jejich zaměstnancům z Areálu dobré pohody Žimrovice, bez nichž by projekt byl jen mrtvou myšlenkou, panu Jiřímu Novotnému ze Smurfit Kappa karton Žimrovice za návrh a výrobu kartónových stánků, panu řediteli kartonážky Petru Dokoupilovi a jeho asistence Michaele Křížové za umožnění výroby stánků, panu Renému Miksteinovi za úžasné osvětlení prostor jarmarku. Jarmark by nebyl bez prodejců, kterým tímto také děkuji. Jen málokdo si uvědomí, že spíše nežli zisk si prodejci přinesou na svátky domů pořádnou rýmu.
A hlavně jsem vděčen dětem a zaměstnancům naší školy za mnoho úsilí, které vložili nejen do výroby prodejního zboží, ale i za nácvik a předvedení krásného vystoupení pásma nazvaného Od svatého Ondřeje po Tři krále.
Věřím, že slavnostní rozsvícení stromku za účasti pana starosty Karla Hanáka a místostarosty Jana Špičky, které doprovázel na trubku Matěj Dosbaba a trio hornistů ze ZUŠ Hradec nad Moravicí, potěšilo všechny přítomné. Na závěr se patří použít přání svatého Mikuláše, které zaznělo ve zmiňované hře z úst našeho žáka Lukáše Hertla:

 

Pokoj Boží budiž, tomu domu!
Nejmilejší pane hospodáři!
Žádáme vám hojné Boží požehnání.
Toť mé přání z upřímného srdce!

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí