Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Návrh úprav zahrady školky

Vážení rodiče,
pan Jan Lindovský vložil mnoho svých sil do návrhu zahrady MŠ, který i s jeho komentářem přikládám níže. Všechny změny, které v pláncích naleznete, zohledňují návrhy rodičů, kteří se zúčastnili ohlášené schůzky dne 2. března v Mateřské škole Žimrovice. Z plánů jasně vyplývá, že zrealizovat zahradu bude stát mnoho dřiny a nemálo financí. Pan Lindovský vyčíslil náklady následně:"...úpravou zahrady dojde ke zkvalitnění odpočinkového, učebního a herního prostoru pro děti a zahrada tak bude lépe využívána k účelu, ke kterému by měla především sloužit. Výše uvedené úpravy zahrady je možno řešit postupně - etapovitě s ohledem na množství zajištěných finančních prostředků. Již nyní je zřejmé, že s ohledem na výši avizovaných finančních prostředků nebude možno navrhovanou variantu realizovat ihned celou, ale bude nutno ji rozdělit do 2-3 etap. Nicméně i při této etapovité realizaci je nutno mít jasno v celkové koncepci zahrady a této koncepce se pak při postupné realizaci držet. Odhadovaná výše nákladů na navržený mobiliář včetně práce je cca 95.000,- Kč, další náklady připadají na zahradnické a terénní úpravy a náklady na stavebně- technické úpravy (odhadovaná cena altánu cca 25.000,- Kč, zpevněné plochy cca 120 m2 á 1000 Kč/m2). Výsledná cena je značně závislá na míře reálné možnosti zapojení rodičů a jejich pomoci při realizaci celé akce. Studie navrhovaných úprav je určena k další reálné diskuzi a všechny podnětné návrhy jsou tímto vítány."


Jak budeme s projektem postupovat dále?

Navržený projekt nemusí být konečnou verzí. Záleží na Vás, jestli se budete chtít do otevřené diskuse zapojit se svými názory. Do konce měsíce dubna budete mít možnost podávat své podněty k návrhu u zaměstnanců školky nebo přímo u ředitele. Poté osloví ředitel Radu města Hradec nad Moravicí se žádostí o schválení projektu a bude se obracet na potencionální sponzory. Jestliže se podaří nashromáždit dostatečný počet financí (počítáme 100 tis. Kč) do konce školního roku, přistoupíme v 2.týdnu července k realizaci projektu.

Plánované etapy projektu

1. etapa - červenec 2012
Odstranění stávajících sestav, které budou následně osázené na kovové patky, provedení terénních úprav, osázení nového mobiliáře, výsev trávy, vybudování záhonků pro pěstování zeleniny.

2. etapa - prázdniny 2013
Úpravy u budovy školky (vchod do sklepa), výstavba pergoly a dřevěného domečku.

3. etapa - prázdniny 2014
Vybudování zpevněné plochy (okruh kolem školní zahrady) pro jízdu dětí na koloběžkách, trojkolkách atd.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí