Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Pergola stojí!


V měsíci listopadu vyrostla na pozemku mateřské školy nová pergola, která je propojena s domečkem na hračky a novým vchodem do sklepa školní budovy. Počátek této stavby sahá ještě do předprázdninových měsíců, kdy nám pan ing. Jan Lindovský zdarma vyhotovil projektovou dokumentaci ke stavbě potřebnou ke stavebnímu řízení. Místostarosta města Jan Špička vyjednal sponzorský dar ve formě dřeva z Pily Carman-Wood, s.r.o. Díky jednateli pily panu Janu Kuchaříkovi nám dřevo doputovalo na školní zahradu počátkem měsíce listopadu a pan Vlastimil Vavřínek se svými pracovníky udělal výkopové práce a následné osazení obrubníků. Sponzorsky jsme obdrželi drcený kámen jako podklad pro dlažbu z Bohučovického kamenolomu.
Děkuji několika tatínkům, maminkám a paní Chovancové za pomoc při svolané brigádě, v rámci které jsme odstranili bývalý vchod do sklepa, beton v okolí studny, navezli jsme kámen a doplnili odebranou hlínu.
Pergola v současné době již stojí, ale čekají nás ještě práce na jejím dokončení. Bude se pokládat dlažba a tatínek pan Marek Balnar přislíbil dokončení tesařských prací na pergole (dokončení domečku na hračky, vstup do sklepa, zábradlí atd.). Jestliže nám počasí v již podzimním počasí bude malinko přát, možná se ještě budeme moci setkat na brigádě při nátěru pergoly.
Děkuji všem dobrovolníkům i firmám za odvedenou práci, sponzorům za jejich velkorysost, panu J.Lindovskému za množství času, které věnoval přípravě projektové dokumentace a místostarostovi města za pomoc při vyjednávání s dárci.
Několik fotografií z výstavby pergoly naleznete ve fotogalerii MŠ.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí