Základní škola a Mateřská škola Žimrovice

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Svátek slaví

Dnes: Vojtěch
Zítra: Jiří

Proškoly.cz

Naučná stezka za školou

VydraV roce 2004 škola získala grant z nadačního fondu Pro vydru na vybudování naučné stezky za školou. V údolí potoka Melečku za vydatné pomoci dr. Milana Kubačky jsme vybrali a vytýčili trasu dlouhou přibližně 5 km. Na začátku naší naučné stezky jsme postavili vstupní informační tabuli, vytiskli jsme plánek stezky a pro 8 zastavení jsme vytvořili pracovní listy, které mohou děti a případní zájemci na stezce plnit. Pracovní listy jsou k dipozici v Základní škole Žimrovice, případně si je můžete vytisknout z nabídky.

Naučná stezka

1. zastavení: Škola s lípami a skupinou jehličnanů

Škola v Žimrovicích byla slavnostně otevřena 20. srpna 1922. Západně od školní budovy jsou vysázené lípy malolisté. Tento náš národní strom se dožívá 500 a více let. Před školní budovou je skupina jehličnanů, kterou tvoří dvě douglasky tisolisté a dvě borovice vejmutovky.

2. zastavení: Květinová louka na Kamenné hůrce

Velmi vzácná je loučka na samém vrcholu skály. Díky pravidelnému kosení rozkvétá začátkem léta mnoha krásnými barvami teplomilných rostlin. Bíle rozkvete žebříček obecný a silenka nadmutá, žlutě zase štírovník růžkatý a jestřábník, karmínově hvozdík kartouzek, fialově chrpa luční a sytě modře hadinec obecný. Za hranou skály nám výhled na Žimrovice zastiňuje dub letní, třešeň ptačí, jeřáb ptačí, buk lesní a habr obecný.

3. zastavení: Geologický profil

Na konci geologického období prvohor naše území pokrývalo moře, ve kterém se usazovaly jíly a písky. Během alpínského vrásnění v období třetihor byly tyto vrstvy vyzvednuty a vytvořily například pohoří Jeseníků. Stejná hornina vystupuje i u tohoto půdního odkryvu. Označujeme ji jako hradeckou drobu. Na téměř kolmém profilu je vidět erozní činnost kořenů dřevin.

4. zastavení: Jehličnatý les

Jehličnatý les má chudý bylinný porost. Je zde možno pozorovat ostrou hranici mezi ekosystémy listnatého a jehličnatého lesa. Mezi porostem smrku ztepilého a lesní pěšinou je nápadný vřes obecný. Podle způsobu „opracování šišek“ můžeme určit, které zvíře si na semenech šišek pochutnávalo.

5. zastavení: Květena na jižním svahu údolí Melečku

Na lesní pěšině jsou velmi nápadné žlutě kvetoucí kručinka barvířská a čilimník chlupatý. Na okraji svahu můžeme pozorovat kvetoucí sadec konopáč a v létě nádherné červenofialové a bílé květy náprstníku červeného. Vedle sebe tu rostou netýkavka nedůtklivá s většími sytě žlutými květy a netýkavka malokvětá s květy drobnějšími. Z keřového patra se v tomto místě nachází krušina olšová, bez hroznatý (červený) a jíva.

6. zastavení: Kamenné moře s mechy, lišejníky a kapradinami

U lesní pěšiny na pravém břehu je roztroušeno několik větších balvanů droby, na kterých rostou mechy s lišejníky. Běžné jsou zde i kapradiny - kapraď samec a papratka samičí. U osady Meleček, kde se stezka otáčí o 180 stupňů, se k nim přidává další nápadná kapradina hasivka orličí, která je vyšší a rozvětvuje se.

7. zastavení: Mokřad nad roklí a dřeviny na stezce

Od začátku naučné stezky po osadu Meleček procházíme přes dva potůčky, které jsou patrné jen při jarním tání a při dlouhodobých deštích. V suchém létě na jejich koryto upozorní malé rokle a kaluže na lesní pěšině, ve kterých se vyvíjejí pulci kuněk žlutobřichých. V údolí potoka Meleček žije skokan hnědý a ropucha obecná, užovka obojková a z ještěrů slepýš křehký a ještěrka živorodá. Stezka je zajímavá i z dendrologického hlediska. V její první části se na jižním svahu vyskytuje dub letní, jasan ztepilý, bříza bělokorá, habr obecný, jilm horský, buk lesní, javor klen a javor mléč. V druhé části stezky u potoka se k nim přidávají olše lepkavá a vrby.

8. zastavení: Život pod hladinou Melečku

Potok Meleček pramení u obce Moravice západně od Melče. Protéká úzkým údolím v oblasti, která patří do Nízkého Jeseníku. Potok se vlévá v Žimrovicích do řeky Moravice. V potoce žije střevle potoční, pstruh potoční a jelec proudník. V horním toku Melečku můžeme pozorovat na spodní straně kamenů blešivce, larvy chrostíků a jepic.

Škola na dlaniPřírodní zahradaŠkola pro udržitelný život - logoOvoce do škol - logoMŠ Hradec nad Moravicí