Vítejte na nových webových stránkách ZŠ a MŠ Žimrovice! V případě, že potřebujete dohledat starší aktuality na původním webu, tak je v omezené míře k nahlédnutí zde.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

31. 5. 2020

Vážení rodiče,
k přijímacímu řízení bylo podáno pro školní rok 2020/2021 celkem 21 Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Počet volných míst celkem: 8
Počet přijatých dětí: 8
Počet nepřijatých dětí: 13

Děti byly přijímány dle zveřejněných kritérií, a to v pořadí od nejstaršího dítěte do počtu volných míst. Přednost dostaly děti ze spádového obvodu mateřské školy.
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude dne 1.6.2020 zasláno vyrozumění o nepřijetí doporučeným dopisem.
Jestliže se zákonní zástupci přijatých dětí vzdají místa pro své dítě v MŠ, budou tato místa nabídnuta dalšímu žadateli v pořadí.

Je nám líto, že jsme v letošním roce nemohli vyhovět všem žadatelům.
Přijatým žadatelům gratulujeme a těšíme se na spolupráci v novém školním roce v nově zrekonstruované budově mateřské školy.

Za kolektiv Mateřské školy Žimrovice
David Šrom, ředitel