Vítejte na nových webových stránkách ZŠ a MŠ Žimrovice! V případě, že potřebujete dohledat starší aktuality na původním webu, tak je v omezené míře k nahlédnutí zde.

Informace k otevření MŠ

21. 5. 2020

Vážení rodiče,
Rada města Hradec nad Moravicí schválila na svém zasedání dne 18.5.2020 otevření všech mateřských škol na území Hradce nad Moravicí od 25.5.2020. Týká se to tedy i naší školky. Protože od začátku měsíce června bude v naší MŠ Žimrovice probíhat rekonstrukce, bylo našim dětem vyčleněno samostatné oddělení v Mateřské škole Hradec nad Moravicí, Smetanova 520, které povedou učitelky naší organizace paní vedoucí Renáta Melecká a paní učitelka Eva Valušková.

Pokyny pro provoz MŠ Žimrovice v náhradních prostorách:
– provoz našeho oddělení bude probíhat od 6.00-16.00 hod.
– nástup dítěte do MŠ bude probíhat vždy od 6.00-8.00 hod. (pozdější nástup nebude možný)
– u dveří bude Vašemu dítěti přeměřena teplota a do oddělení dítě odvede paní Marie Chovancová
– v případě odhlášení nebo nahlášení docházky (včetně přihlášení a odhlášení obědů) používejte telefonní číslo naší MŠ – 778 431 856 (jestliže se nedovoláte, použijte číslo školy 739 302 036)
– dejte dětem prosím dostatečné množství náhradního oblečení (do budovy, na hřiště, pyžamko), nebude možné si půjčovat oblečení od jiných dětí
– dítě musí mít s sebou 2 roušky v sáčku
– vše dejte dětem do batůžku, který bude mít dítě odpoledne při činnosti na zahradě MŠ u sebe
– činnost školky se bude řídit Směrnicí MŠ Hradec nad Moravicí, kterou naleznete níže, prosím o prostudování
– při první návštěvě vyplníte Čestné prohlášení, které obdržíte u vchodu nebo si jej můžete vyplnit s datem nástupu dítěte do MŠ již doma
– provoz MŠ v měsíci červenci nebude možný z důvodu rekonstrukce MŠ Hradec nad Moravicí, která bude v tuto dobu také uzavřena